N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid monosodium salt,N-(2-乙酰胺基)-2-亚氨基二乙酸 单钠盐,7415-22-7|N-(2-乙酰胺基)-2-亚氨基二乙酸 单钠盐|生物缓冲盐|上海金畔生物科技有限公司

N-(2-乙酰胺基)-2-亚氨基二乙酸 单钠盐

货号:100186
包装:g

ADA .Na N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid monosodium salt CAS:7415-22-7 级别/纯度>99.0%;
产品详情

 感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。