IOTA-卡拉胶四糖标准品,Iota-Carratetraose 12,24,32,44-tetrasulfate tetrasodium salt Standard,寡糖|IOTA-卡拉胶四糖标准品|糖、糖醇、有机酸标准品|上海金畔生物科技有限公司

IOTA-卡拉胶四糖标准品

货号:DCJ0239A
包装:5mg

Iota-Carratetraose 12,24,32,44-tetrasulfate tetrasodium salt Standard 品牌:;订货号:DCJ0239A 级别/描述:0.9 类别:寡糖
产品详情

 感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。