o-Nitrophenyl-β-D-Galactopyranoside   , 邻硝基苯-β-D-吡喃半乳糖苷   , 369-07-3|邻硝基苯-β-D-吡喃半乳糖苷  |酶底物|上海金畔生物科技有限公司

邻硝基苯-β-D-吡喃半乳糖苷  

货号:121988
包装:g、KG

o-Nitrophenyl-β-D-Galactopyranoside  ; CAS# / EC#:369-07-3CNP-NAGONPG 糖苷酶底物
产品详情

 感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。