22% Sulfuric Acid-impregnated Silica Gel ,22% Sulfuric Acid-impregnated Silica Gel ,前处理用试剂耗材|22% Sulfuric Acid-impregnated Silica Gel|二噁英检测|上海金畔生物科技有限公司

22% Sulfuric Acid-impregnated Silica Gel

货号:194-11621
包装:100g

22% Sulfuric Acid-impregnated Silica Gel 品牌:wako;订货号:194-11621 级别/描述:二噁英前处理 类别:前处理用试剂耗材
产品详情

 感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。