8.5% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9883g/ml,8.5% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9883g/ml,酒精比重计和乙醇密度标准品|8.5% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9883g/ml|葡萄酒工业|上海金畔生物科技有限公司

8.5% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9883g/ml

货号:ET08VV025
包装:250mL

8.5% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9883g/ml 品牌:Reagecon;订货号:ET08VV025 类别:酒精比重计和乙醇密度标准品
产品详情

 感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。