Cetyl-trimethyl Ammonium Bromide  , 十六烷基三甲基溴化铵 , 57-09-0|十六烷基三甲基溴化铵|精细化学品及中间体


十六烷基三甲基溴化铵

货号:S19039
包装:g、KG

Cetyl-trimethyl Ammonium Bromide  ; CAS# / EC#:57-09-0CTAB

产品详情

 感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。