α1-4 半乳二糖-N-乙酰丙炔,α1-4 galactobiose-N acetyl-Propargyl


α1-4 半乳二糖-N-乙酰丙炔

货号:GLY154-NPR
包装:1mg

 • 英文名:α1-4 galactobiose-N acetyl-Propargyl
 • 别名:Galabiose -N Acetyl-propargyl
 • 品牌:Elicityl
 • α1-4 半乳二糖-N-乙酰丙炔,α1-4 galactobiose-N acetyl-Propargyl, Galα1-4Gal-N-Acetyl-Propargyl, 货号:GLY154-NPR

  产品详情

  α1-4 半乳二糖-N-乙酰丙炔 介绍
  英文名:α1-4 galactobiose-N acetyl-Propargyl
  品牌:Elicityl
  碳水化合物族谱:二糖、三糖和四糖
  α1-4 半乳二糖-N-乙酰丙炔 结构说明

  α1-4 半乳二糖-N-乙酰丙炔,α1-4 galactobiose-N acetyl-Propargyl, Galα1-4Gal-N-Acetyl-Propargyl
  货号:GLY154-NPR
  结构: