Prynachlor,10ng/ul 于环己烷,Prynachlor,[21267-72-1] ,暂未分类农药标准品|Prynachlor,10ng/ul 于环己烷|农药标准品|上海金畔生物科技有限公司

Prynachlor,10ng/ul 于环己烷

货号:LA16580000CY
包装:1mL

Prynachlor CAS#:[21267-72-1] 品牌:Dr;订货号:LA16580000CY 类别:暂未分类农药标准品
产品详情

 感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。