Leucine dehydrogenase , 亮氨酸脱氢酶|Leucine dehydrogenase|酶类


Leucine dehydrogenase

货号:LED-201
包装:U

  • 品牌:Toyobo 东洋纺
  • 亮氨酸脱氢酶; 来源:Bacillus sp.; 级别:II; 活性:20U/mg-solid or more

    产品详情

     感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。