Dimethyldioctadecylammonium bromide,双十八烷基二甲基溴化铵,3700-67-2|双十八烷基二甲基溴化铵|表面活性剂


双十八烷基二甲基溴化铵

货号:111819
包装:g

DSAB Dimethyldioctadecylammonium bromide CAS:3700-67-2 级别/纯度>99.0%;

产品详情

 感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。