Luser Stopcock(PTFE),Luser Stopcock(PTFE),前处理用试剂耗材|Luser Stopcock(PTFE)|二噁英检测


Luser Stopcock(PTFE)

货号:635-041941
包装:10pcs

Luser Stopcock(PTFE) 品牌:wako;订货号:635-041941 级别/描述:二噁英前处理 类别:前处理用试剂耗材

产品详情

 感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。