Octadecy trimethyl ammonium chloride , 十八烷基三甲基氯化铵 , 112-03-8|十八烷基三甲基氯化铵|表面活性剂|上海金畔生物科技有限公司

十八烷基三甲基氯化铵

货号:145570
包装:g、KG

Octadecy trimethyl ammonium chloride ; CAS# / EC#:112-03-8CTAC
产品详情

 感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。