Acridinium C2 NHS ester , 吖啶酯 , 177332-37-5|吖啶酯|染色剂、指示剂


吖啶酯

货号:108441
包装:g、KG

Acridinium C2 NHS ester; CAS# / EC#:177332-37-5ITCI

产品详情

 感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。