Dodecyldimethylbenzylammonium chloride,十二烷基二甲基苄基氯化铵,139-07-1|十二烷基二甲基苄基氯化铵|精细化学品及中间体


十二烷基二甲基苄基氯化铵

货号:134966
包装:250g

DDBAC Dodecyldimethylbenzylammonium chloride CAS:139-07-1 级别/纯度>99.0%;

产品详情

 感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。