Human β Amyloid(1-42)ELISA Kit Wako,High Sensitive|WAKO


Human β Amyloid(1-42)ELISA Kit Wako,High Sensitive

货号:296-64401
包装:Kit

  • 英文名:Human β Amyloid(1-42)ELISA Kit Wako,High Sensitive
  • 别名:人β-淀粉样蛋白(1-42)高灵敏度ELISA试剂盒
  • 品牌:wako
  • 产品详情

     感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。